Badanstalten

Om vi besökt Greksåsars by i början av 1890-talet och de följande åren, skulle vi inte kunnat undgå att lägga märke till den badanstalt, som nämndemannen Olof Olsson drev vid sin gård. Badhuset var tillbyggt gårdens brygghus och bestod av herr- och damavdelning med avklädningsrum och badrum i vardera. Här serverades både gyttje- och tallbarrsbad. Gyttjan hämtades upp ur sankmarkerna omkring Dröttjärn och ansågs vara av god beskaffenhet. Vidare fick badgästerna dricka hälsa ur en järnhaltig kallkälla. Bad och behandling ansågs vara mycket välgörande för lindrande av reumatiska åkommor.......

Badanstalten låg på vänster sida om landsvägen mot Grythyttan efter c:a 500m.