Gårdarna

Gästgivargården

Den 28 september 1640 befallde Drottning Kristina i en särskild skrivelse till landshövdingen i Örebro län att en landsväg skulle byggas från Nora över Greksåsar till Grythyttan.

Redan 1642 beslutades att upprätta gästgiveri i både Greksåsar och Kärvingeborn.

År 1666 omnämnes Ingebrekt Andersson som gästgivare i Greksåsar. Gästgivargården skulle vara försedd med tre avdelningar, en för adliga personer, en för annat hederligt folk samt en för gemene sällskap......

Sexmansgården

Här är sexmansgårdens brygghus - det enda som återstår av den gamla kringbyggda gården som låg här ovanför. Ett av de fyra husen "Portbyggningen" flyttades i början av 40-talet till Skansen och utgör där en del av Skansens Bergsmansgård. Portbyggningen innehöll handelsbod, sköfveskammare (kontor) och förvaringsbod i den undre våningen. I den övre våningen finner vi loftgången, ett kök, två rum och en stor festsal. Nästa gång du är på Skansen, ta en titt på Greksåsarsboden.

......................................................................................

När du går vidare över Hyttbäcken

och uppför Hyttbacken, där du kan på höger sida
se grunden till den gamla Portbyggningen.

Västergårdarna

Gården på vänster sida om landsvägen kallades förr "Teodors" - ett vanligt sätt att namnge vissa gårdar. Teodor var Teodor Eriksson gift med Emely och föräldrar till Allan Eriksson.

Allan föddes 1911 och blev yngsta barnet i en syskonskara om sju. Sex barn nådde vuxen ålder. Allans musikintresse väcktes tidigt och han började spela dragspel. Idag får vi väl betrakta honom som byns "dragspelskändis".

 

Silverbäcken

Silverbäcken och Älvamossen

Halvannan kilometer längs vägen mot Grythyttan, bortom gårdarna, finner du Älvamossen och Silverbäcken - två kända namn för "Dragspelsfolket".

Allan Eriksson satte gärna hemby-anknutna namn på sina kompositioner.

Silverbäcken och Dans på Älvamossen är två exempel. Andra är Brudpolska i Sexmansgården, Dalskogsbäcken, Hälltjärnsbäcken, Spelkulan, Spångkällan...