Lite historia.

De första inbyggarna i Greksåsar var jägare och fångstmän. Senare följde en fast bosättning med i huvudsak boskapsskötsel som utkomst. Gamla odlingsrösen vittnar om avröjning, troligen under medeltiden.

I början av 1400-talet finns med säkerhet en by i Greksåsar. Om det redan då fanns hytta framgår inte men verkar troligt. Första gången Greksåsars hytta omnämns i någon urkund är i 1538 års jordebok.

Dammsjön och Hyttbäcken

Där det fanns vatten fanns det möjlighet att få kraft.

Dammsjön och Hyttbäcken i Greksåsar är inget undantag. För att driva vattenhjulet och senare turbinen vid hyttan utnyttjades vatten från Dammsjön via en tub ner till hyttan. Fram till 1867 var det vattenhjul som gällde, därefter byggdes en turbin. Men .....

Hyttbäcken var (och är) inte bara en fysisk kraftgivare. När älvorna uppe vid Nyröjseln drar till dans framåt sommarnatten då är det Näcken i Hyttbäcken som stämmer fiolen och spelar upp.

Visst kan du höra Hyttbäcken när Älvakungen bjuder till dans.....