Kapellet

Välkommen till Greksåsars Kapell

Greksåsars Kapell - det gamla Bönhuset.

Här lite historia.

Greksåsars Missionsförsamling bildades under 1880-talet och hade många medlemmar. Så småningom väcktes tanken på att bygga ett eget missionshus.

1892 vid bystämman bestämdes att varje gård skulle bidra med vad gällde såväl virke som dagsverken. Arbetet påbörjades omedelbart och samma år kunde Missionshuset - Bönhuset - tas i bruk. Omkring 1910 började den så livaktiga föreningen föra en alltmer tynande tillvaro och Missionshuset skänktes till Nora Missionsförsamling.

1956 inköptes Missionshuset av Svenska Kyrkan och omändrades till kapell. Den 25 augusti 1958 invigdes Kapellet och vid gudstjänsten Första Advent kunde klockstapeln tas i bruk.

Till kapellet, som är en småkyrka i Nora bergslagsförsamling, hör flera vackra skrudar, ett krucifix i enrot och en mycket vacker brudkrona i silver med infattade slaggstenar.

 

Kapellet är öppet och hälsar varje besökare.

Öppettider: 

  10.00-18.00 dagligen Midsommarafton - 13/8 samt lö/sö till 3/9 2023.

Helgmålsringning varje lördag kl 18:00.

 

VÄLKOMMEN!