Skolan - Bygdegården

Gamla skolan/Bygdegården

Vilket år folkskoleundervisningen började har inte kunnat utrönas, men det är troligt att sådan bedrivits redan i början av 1850-talet. Man höll till i någon av gårdarna, mest torde en sal, Sexmansgårdens Portbyggning, ha använts. Erik Hansson på Sandåsen skänkte tomt till ett skolhusbygge och 1867 blev skolhuset färdigt. Den första undervisningen bedrevs av ambulerande lärare, som kom några veckor och sedan drog vidare till nästa by. När P O Widelius blivit fast anställd lärare började en mera regelbunden undervisning.

"I slutet av oktober månad 1867 flyttade jag till nya skolhuset vid Greksåsar, hur länge jag kommer att bo där vet Gud - emellertid bevare Herren min ingång och utgång."

Ja, så skrev den nye läraren i sin kassabok 1867. Han blev Greksåsar trogen till sin död 1894.

Skolan lades ner 1931 och under ett antal år användes huset som sommarkoloni. Idag är Gamla Skolan i Greksåsar Bygdegård och öppen för alla som vill hyra den för sammankomster av olika slag, läger, övernattning, semestervecka eller enstaka dagar (vi har gästrum, toalett och dusch, kök med kyl, frys, micro och "vanlig spis".....).

Greksåsars Byalag äger huset. Husvärd är Monica Nordqvist.

Information och bokning: Mona och Örjan Einarsson, tel 0587-71011 eller 0730-650123.

VÄLKOMNA!